Recurso de apelación penal

Recurs d’apel·lació contra les sentències penals

Què és un recurs d’apel·lació penal?

Un recurs d’apel·lació penal és una eina legal fonamental dins del procediment judicial penal que permet a les parts discrepants impugnar una sentència dictada per un jutjat d’instrucció (en els judicis per delictes lleus), un jutjat penal (quan els delictes objecte d’acusació tenen prevista una pena de presó de fins a 5 anys), l’Audiència Provincial (quan la pena de presó prevista és de 6 anys o superior), el Tribunal del Jurat o bé la Sala Penal de l’Audiència Nacional.

Aquest recurs busca corregir possibles errors judicials, injustícies o interpretacions incorrectes de la llei que hagin pogut influir en les decisions adoptades pel jutge o tribunal sentenciador, i que siguin contràries als interessos d’una part compareguda en el procediment penal.

Quan una persona és condemnada o absoltes en un judici penal en primera instància, o bé un perjudicat comparegut com a acusació particular no està d’acord amb una sentència dictada en primera instància, pot presentar un recurs d’apel·lació davant un tribunal superior si considera que no s’ajusta a la realitat dels fets, o bé ha incós en error en la valoració de la prova o en la interpretació de la legislació aplicable, o fins i tot que viola drets fonamentals o prescindeix de normes essencials del procediment.

Recurs d'apel·lació penal

És important destacar que l’apel·lació contra una sentència no constitueix un nou judici, ja que es tramita per escrit, sinó una revisió exhaustiva del procediment i de les proves practicades durant el judici.

Durant el tràmit d’apel·lació, les parts tenen l’oportunitat de presentar arguments legals, analitzar de nou les proves practicades i qüestionar qualsevol aspecte factual o jurídic del judici i/o de la sentència que considerin incorrectes o injustos. Els tribunals d’apel·lació estan facultats per examinar detalladament cada aspecte del cas, des de l’admissibilitat de les proves fins a l’aplicació correcta de la llei per part del jutge o tribunal sentenciador de primera instància.

És important tenir en compte que l’èxit d’un recurs d’apel·lació penal depèn en gran mesura de l’habilitat, coneixement i experiència de l’equip legal que el porta a terme.

L’exposició d’arguments sòlids, la presentació de proves convincent, la tècnica a l’hora d’enfocar i desenvolupar el recurs, i el coneixement profund de la jurisprudència i de la doctrina havida sobre la matèria objecte d’enjudiciament són aspectes clau per aconseguir un resultat favorable en l’apel·lació.

Delicte de fals testimoni

Quines són les avantatges d’interposar un recurs d’apel·lació contra una sentència dictada en un procediment penal

  1. Revisió detallada: Els tribunals d’apel·lació, compostos per magistrats amb gran coneixement i experiència, examinen minuciosament les proves practicades en el judici oral de primera instància, podent advertir errors processals o en la valoració de les proves, que pot comportar la revocació de la primera sentència i el dictat d’una nova que, per exemple, disposi l’absolució d’una persona condemnada inicialment.
  2. Nova perspectiva jurídica: Els advocats experts en apel·lacions penals a Barcelona poden presentar arguments legals sòlids per defensar la seva tesi, recolzats per precedents jurídics rellevants, el que augmenta les possibilitats d’èxit en l’apel·lació.
  3. Segona oportunitat: Incluso si la sentència inicial va ser desfavorable, un recurs d’apel·lació penal ofereix una segona oportunitat per obtenir un resultat més beneficiós pel client, ja sigui obtenint l’absolució amb tots els pronunciaments favorables, o la reducció de la condemna i/o la responsabilitat civil inicialment imposada, o, inclusivament, aconseguint la nul·litat del primer judici i la celebració d’un nou.
Recurs d'apel·lació penal

Quins són els terminis del recurs d’apel·lació contra una sentència penal?

El termini per presentar el recurs d’apel·lació contra una sentència varia en funció del tipus de procediment i del jutjat o tribunal que la dicti. És imprescindible conèixer en cada cas quin és el termini per a la interposició del recurs d’apel·lació i com s’ha de computar, per presentar-lo dins de termini i evitar perdre l’oportunitat d’impugnar la sentència.

El termini per formular un recurs d’apel·lació penal comença a córrer a partir del dia següent a la data en què es notifica la sentència de primera instància a les parts. Per exemple, si la data de notificació és el dilluns 18/03/24, el termini comença a córrer a partir del dimarts dia 19/03/24.

Aquest termini per a la interposició del recurs d’apel·lació pot variar depenent del tipus de procediment de què es tracti, oscil·lant entre els 5 i 10 dies hàbils posteriors a la notificació de la sentència. No compten ni els festius ni els caps de setmana.

Què és l’habeas corpus i per a què serveix?

Així, contra les sentències dictades en un procediment per delicte lleu el termini per interposar el recurs d’apel·lació és de 5 dies hàbils. Així, si la sentència es notifica el dia 18/03/24, els 5 dies per a la presentació del recurs finalitzen el dia 25/03/24 (al no comptar el cap de setmana).

En aquests casos, és important saber que si bé el denunciant i el denunciat poden acudir sense advocat al judici per delicte lleu, per interposar el recurs d’apel·lació contra la sentència és imprescindible fer-ho amb advocat i procurador que hauran de signar dit recurs.

De manera que si el denunciant o el denunciat en un procediment per delicte lleu -al qual han comparegut sense advocat- no està conforme amb la sentència, i vol presentar recurs d’apel·lació, haurà de designar advocat i procurador a l’hora de presentar el recurs.

Recurs d'apel·lació penal

Procediments en delictes menys greus

En la resta de procediments seguits per delictes menys greus o greus, el termini per a la interposició del recurs d’apel·lació és de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació a les parts. Així, per exemple, si un jutjat penal notifica la sentència a l’acusat o a l’acusació particular el dilluns 11/03/24, el termini de 10 dies finalitzarà el dia 25/03/24.

Ara bé, és important destacar que en tot cas el recurs d’apel·lació es pot presentar fins a les 15 hores del dia següent al dia en què finalitza el termini. Per tant, en l’exemple anterior, podria presentar-se el recurs fins a les 15 hores del dia 26/03/24 (sent aquest el dia de gràcia).

És fonamental que les parts interessades consultin amb l’advocat de manera immediata després de l’emissió de la sentència per determinar el termini exacte i el procediment necessari per presentar el recurs d’apel·lació de manera oportuna i adequada.

La preparació d’un recurs d’apel·lació requereix temps i dedicació, ja que implica la revisió minuciosa de les actuacions, la identificació de possibles errors judicials i l’elaboració d’arguments legals sòlids.

En alguns casos excepcionals, és possible sol·licitar una pròrroga per presentar el recurs d’apel·lació penal si existeixen circumstàncies extraordinàries que ho justifiquin, com el canvi d’advocat (mitjançant l’otorgament de venia) o la designació d’un nou advocat (en casos en què no se’n tenia com en els procediments per delictes lleus).

Conèixer i complir amb els terminis establerts per al recurs d’apel·lació penal és essencial per protegir els drets legals de les parts i garantir una revisió justa i equitativa de la sentència per part del tribunal d’apel·lació.

És fonamental comptar amb l’assessorament expert d’advocats penalistes amb experiència en el sistema judicial de Barcelona per assegurar el compliment adequat dels terminis i maximitzar les possibilitats d’èxit en l’apel·lació.

A Joan Castelló Advocats Penalistes a Barcelona, comptem amb el coneixement i l’experiència necessaris per representar-te en el teu recurs d’apel·lació penal. El nostre equip d’experts està llest per brindar-te l’assessorament legal que necessites per obtenir el millor resultat possible en el teu cas. Posa’t en contacte amb nosaltres avui mateix per a una consulta inicial sense compromís!