Assetjament laboral

Què és un ambient hostil en el treball?

 

Com a empleat/da, ha de poder fer el seu treball i deures en un entorn de treball saludable. No obstant això, moltes persones pateixen d’entorns laborals hostils i que poden afectar greument la seva capacitat per a fer les seves tasques. Es crea un ambient d’aquestes característiques quan algú en el lloc de treball es veu involucrat en una mena d’assetjament que fa impossible que el/la treballador/a realitzi els seus deures laborals.

L’ anomenat assetjament laboral generalment inclou comentaris o conductes no desitjades amb referència a la raça, el color, la religió, el sexe (inclòs l’embaràs), l’origen nacional, l’edat, la discapacitat, la informació genètica o qualsevol altra característica protegida legalment que pugui interferir sense raó l’acompliment laboral d’un/a empleat/da.

Els entorns de treball hostils poden ser creats per un company/a de treball, un supervisor/a o gerent, clients habituals, proveïdors, visitants, contractistes o un altre personal d’ocupació que tingui un contacte significatiu amb un/a empleat/da.

Acoso laboral

Com es presenta l’ambient de treball hostil?

Un entorn de treball hostil pot presentar-se de diverses maneres. Des de comentaris i/o assetjament sexual fins a crear un ambient de por i intimidació. El que qualifica o converteix un entorn d’assetjament laboral variarà d’un lloc de treball a un altre. Els petits desfavors, les molèsties i els incidents aïllats (tret que siguin extremadament greus) no aconseguiran el nivell de la il·legalitat.

Per a ser il·legal, la conducta ha de generar un ambient de treball que sigui intimidatori, ofensiu o hostil. L’assetjament laboral pot incloure, però no es limita a: bromes ofensives, calúmnies, epítets o insults, agressions físiques o amenaces, intimidació, burles, humiliacions, objectes o imatges ofensives i interferència amb l’acompliment laboral. Aquesta intimidació pot ocórrer en una varietat de circumstàncies, que inclouen, entre altres, les següents:

  • El/la assetjador/a pot ser el/la supervisor de la víctima, un/a supervisor/a en una altra àrea, un/a agent de l’ocupador, un/a company/a de treball o un/a empleat/da.
  • La víctima no té per què ser només la persona assetjada, sinó que pot ser qualsevol altra persona que es vegi afectada per la conducta ofensiva en qüestió.
  • L’assetjament laboral pot ocórrer sense perjudici econòmic o acomiadament de la víctima.

Com demostrar que existeix assetjament laboral?

Com a empleat/da, ha d’informar el seu assetjador/a directament que la seva conducta no és benvinguda i ha de detenir-se immediatament. A més, ha d’informar immediatament el seu supervisor/a o la gerència de qualsevol situació d’assetjament laboral, per a permetre’ls abordar la situació i evitar que s’agreugi. Això pot fer-se mitjançant comunicació al Departament de Recursos Humans de la seva empresa, si n’hi hagués.

A més, ha de poder provar tots els requisits legals per a tenir una reclamació amb èxit d’un entorn d’assetjament laboral. Per exemple, és important mantenir registres de les comunicacions que ha realitzat a la gerència respecte a l’ambient de treball hostil, ja que és fonamental tenir proves en cas que es plantegi alguna acció legal. La millor manera de comunicar-se en aquests casos és mitjançant correu electrònic o per escrit.

Pot un ocupador ser responsable de les accions d’un empleat?

Com s’ha dit, si un/a ocupador/a se va donar compte d’una situació d’un entorn de treball hostil, però no va investigar, va intervenir o va resoldre d’una altra manera el problema, també podria ser considerat/da responsable de les accions d’un empleat. Una vegada més, aquesta és la raó per la qual és fonamental informar immediatament la direcció i a RR.HH. de qualsevol situació que impliqui un assetjament laboral.

Acoso laboral

Necessito un advocat per a presentar una reclamació per assetjament laboral?

Consultar amb un advocat amb experiència en el tema de l’assetjament laboral i en un ambient hostil en el treball pot ser el més convenient. Un advocat podrà guiar-li a través del procés, sovint complicat, de presentar un reclam d’aquestes característiques. A més, podrà ajudar a reunir proves per al seu cas i representar-lo/a, si fos necessari, davant un tribunal de justícia, en cas que decideixi continuar amb la demanda contra el seu ocupador/a.

[ssba-buttons]

Defensa penal

Els professionals i altres persones que integren o col·laboren amb el despatx Joan Castelló Advocats Penalistes consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i ha de rebre.

Com us podem ajudar?