La firma

 

Joan Castelló Abogados Penalistas prestem els nostres serveis jurídics en qualsevol procediment penal a particulars, empreses, entitats bancàries i/o de crèdit, corporacions locals i entitats de l’administració pública autonòmica en matèries o qüestions penals relacionades o suscitades amb motiu de la seva activitat.

Tenim una experiència de gairebé 40 anys de dedicació exclusiva al dret penal, coneixent i tractant tots els delictes compresos en el Codi Penal.

Estem especialitzats en delictes relatius al patrimoni i contra l’ordre socio-econòmic (v.g.: estafes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, danys, contra la propietat industrial o intel·lectual, al mercat i als consumidors, delictes societaris), delictes contra l’Hisenda Pública o la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, contra el medi ambient, delictes relatius a les falsedats, a imprudències o negligències professionals.

En el cas de les entitats públiques, oferim una alta especialització en delictes relatius a ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric, a la protecció de la flora i la fauna, malversació de cabals públics, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, frau i exaccions il·legals, etc.

Nosaltres

Retrato de Joan Castelló Corbera

Joan Castelló Corbera

Lletrat de reconegut prestigi amb una dilatada experiència en el món del Dret Penal de prop de 40 anys.
La seva actuació professional s’ha dut a terme tant en els diferents Jutjats d’Instrucció, Jutjats Penals i Audiències Provincials de Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol. Destaquen les seves intervencions en importants procediments penals seguits davant de l’Audiència Nacional i la defensa de recursos de cassació i d’emparament davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, respectivament.
Al llarg d’aquests anys ha compatibilitzat la seva activitat diària als Jutjats amb la participació en diverses conferències i cursos impartits en diferents col·legis i associacions professionals.

Retrato de Bàrbara Galdós Bultó

Bàrbara Galdós Bultó

Sòcia fundadora de Joan Castelló Abogados Penalistas, llicenciada en Dret (1999) i diplomada en Criminologia i Política Criminal per la Universitat de Barcelona (1999), amb 20 anys d’experiència professional i dedicació exclusiva al dret penal.
Professora del Màster en Advocacia Penal del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
A més de la seva intervenció en els assumptes judicials penals del despatx en tot l’àmbit jurisdiccional de l’estat espanyol, aten les especialitats de Dret Penal de Menors i Dret Penitenciari, comptant amb una àmplia experiència en procediments sumaris i en els procediments davant el Tribunal jurat.
Formada als Estats Units.