Joan Castelló Advocats Penalistes
40 anys de dedicació exclusiva
al Dret Penal

Defensa Penal en Barcelona

 

Joan Castelló Abogados Penalistas prestem els nostres serveis jurídics en qualsevol procediment penal a particulars, empreses, entitats bancàries i/o de crèdit, corporacions locals i entitats de l’administració pública autonòmica en matèries o qüestions penals relacionades o suscitades amb motiu de la seva activitat.

Tenim una experiència de gairebé 40 anys de dedicació exclusiva al dret penal, coneixent i tractant tots els delictes compresos en el Codi Penal.

Estem especialitzats en delictes relatius al patrimoni i contra l’ordre soci-econòmic (v.g.: estafes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, danys, contra la propietat industrial o intel·lectual, al mercat i als consumidors, delictes societaris), delictes contra l’Hisenda Pública o la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, contra el medi ambient, delictes relatius a les falsedats, a imprudències o negligències professionals.

En el cas de les entitats públiques, oferim una alta especialització en delictes relatius a ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric, a la protecció de la flora i la fauna, malversació de cabals públics, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, frau i exaccions il·legals, etc.

Nosaltres

Retrato de Joan Castelló Corbera

Joan Castelló Corbera

Lletrat de reconegut prestigi amb una dilatada experiència en el món del Dret Penal de 45 anys.

La seva actuació professional s’ha dut a terme tant en els diferents Jutjats d’Instrucció, Jutjats Penals i Audiències Provincials de Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol. Destaquen les seves intervencions en importants procediments penals seguits davant de l’Audiència Nacional i la defensa de recursos de cassació i d’emparament davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, respectivament.

Al llarg d’aquests anys ha compatibilitzat la seva activitat diària als Jutjats amb la participació en diverses conferències i cursos impartits en diferents col·legis i associacions professionals.

Retrato de Bàrbara Galdós Bultó

Bàrbara Galdós Bultó

Sòcia fundadora de Joan Castelló Abogados Penalistas, llicenciada en Dret (1999) i diplomada en Criminologia i Política Criminal per la Universitat de Barcelona (1999), amb 20 anys d’experiència professional i dedicació exclusiva al dret penal.

Professora del Màster en Advocacia Penal del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A més de la seva intervenció en els assumptes judicials penals del despatx en tot l’àmbit jurisdiccional de l’estat espanyol, atén les especialitats de Dret Penal de Menors i Dret Penitenciari, comptant amb una àmplia experiència en procediments sumaris i en els procediments davant el Tribunal jurat.
Formada als Estats Units.

Últims articles en Dret Penal

impago pensiones alimenticias

Impagament pensions alimentàries

L’Impagament pensions alimentàries és una cosa freqüent en la nostra societat. En el moment en què el/la obligat/a a el pagament de la provisió per a els/as fills/as no la paga, l’altre cònjuge que ha d’obtenir-la en benefici dels seus fills/as, pot garantir-la de dues maneres…Continuar llegint.

Acoso laboral

Assetjament laboral

Com a empleat/da, ha de poder fer el seu treball i deures en un entorn de treball saludable. No obstant això, moltes persones pateixen d’entorns laborals hostils i que poden afectar greument la seva capacitat per a fer les seves tasques.. Continuar llegint.

Violencia de género

Violència de gènere

El delicte de violència de gènere es configura com qualsevol acte de violència física i/o psíquica comès per un home contra una dona, que sigui o hagi estat el seu cònjuge o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència, Continuar llegint.

Acoso sexual en el ámbito laboral

Assetjament sexual en l’àmbit laboral

Comet el delicte d’assetjament sexual qui sol·licités favors de naturalesa sexual per a si o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis. Continuar llegint.

blanqueo de capitales

Delicte de blanqueig de capitals

El delicte de blanqueig de capitals, conegut també popularment com a rentada de diners, és un delicte contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic que consisteix a realitzar unes certes actuacions amb l’objectiu d’incorporar al trànsit econòmic legal determinats béns que procedeixen d’accions il·legals. Continuar llegint

Al despatx Joan Castelló Abogados Penalistas tenim la màxima confidència i comunicació amb els nostres clients

Com us podem ajudar?

Del nostre Bloc

Delicte d’estafa

Introducció al delicte d’estafa El delicte d’estafa és una de les figures delictives més rellevants en l’àmbit penal espanyol, caracteritzada per l’obtenció d’un benefici il·lícit a costa d’una altra persona mitjançant l’engany. En el Codi Penal espanyol, es troba regulat en els articles 248 a 251, on s’estableixen els elements essencials que configuren aquest…

Recurs d’apel·lació contra les sentències penals

Què és un recurs d’apel·lació penal? Un recurs d’apel·lació penal és una eina legal fonamental dins del procediment judicial penal que permet a les parts discrepants impugnar una sentència dictada per un jutjat d’instrucció (en els judicis per delictes lleus), un jutjat penal (quan els delictes objecte d’acusació tenen prevista una pena de presó de…

El delicte d’homicidi per imprudència

Definició y marc legal: El delicte d’homicidi per imprudència està tipificat a l’article 142 del Codi Penal i consisteix en l’acció de causar la mort d’una persona de manera involuntària, a causa d’una imprudència greu o menys greu per part de l’autor. Elements de l’homicidi imprudent: Penalització de l’homicidi imprudent Les penes establertes al Codi…

Què és la violència domèstica

La violència domèstica és una xacra que afecta milions de persones a tot el món. En Joan Castelló Advocats Penalistes, ens comprometem a brindar informació valuosa sobre aquest tema, per a ajudar-te a comprendre millor què és la violència domèstica i com afecta a les persones involucrades. La violència domèstica: un problema global La violència…