Violència de gènere

El delicte de violència de gènere

El delicte de violència de gènere es configura com qualsevol acte de violència física i/o psíquica comès per un home contra una dona, que sigui o hagi estat el seu cònjuge o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència, havent de tractar-se d’una manifestació de domini, discriminació, desigualtat i sotmetiment de l’home sobre la dona.

Majoritàriament els actes de violència contra les dones per part de les seves parelles tenen lloc dins de la llar, en la intimitat, i, per tant, sense testimonis. Els autors aprofiten la circumstància d’estar solos en el domicili per a imposar el seu domini i sotmetre a les dones, tant física com psíquicament, sent comuna que aquests homes que a casa maltracten a la seva parella mantinguin no obstant això amb ella un comportament correcte en presència de terceres persones.

Per això és tan important que a l’hora de denunciar, la víctima faci un relat detallat, expressant els diferents episodis concrets de violència, detallant les paraules despectives o les frases amenaçadores del seu agressor, ja que quants més detalls i dades aporti més credibilitat tindrà el seu testimoniatge.

Pensi’s que, mancant testimonis directes, en la majoria dels casos la declaració de la víctima serà l’única prova de càrrec directa per a poder condemnar a l’agressor. I perquè el testimoniatge de la víctima pugui enervar la presumpció d’innocència i pugui servir de fonament d’una condemna penal haurà de reunir les següents notes:

1) Absència d’incredibilitat subjectiva (que no tingui un mòbil de ressentiment, enemistat o venjança).

2) Versemblança (que sigui una declaració lògica, amb dades perifèriques objectives, com ara comunicats mèdics de lesions, manifestacions d’altres persones, pericials, etc.).

3) Persistència en la incriminació (sense ambigüitats i sense contradiccions al llarg de les diferents declaracions que pugui prestar davant la policia, el jutjat de guàrdia o jutjat d’instrucció, el mèdic forense, el jutjat penal el dia del judici oral, etc.).

Violència domèstica

Comunment s’entén a la violència domèstica com un patró de conductes la funció de les quals és degradar, coaccionar i controlar a una parella íntima. Molts d’aquests comportaments no són, en si mateixos, físicament violents, i poden incloure el següent:

  • Patró d’insults i tractament de menyspreu;
  • Patró de culpar i / o avergonyir a l’altra persona; Aïllament emocional (pressionar a l’altre cònjuge perquè trenqui les amistats / denigrar al cònjuge a amics compartits);
  • Control financer (negar-se a compartir informació financera mentre es posa a l’altre cònjuge en un “pressupost”); i
  • Control de la vida diària / invasió de la privacitat (establir un horari rígid per a la parella, conèixer la ubicació de l’altre en tot moment, revisar el correu electrònic i els registres telefònics de l’altre, etc.).

No obstant això, per a identificar-se com a violència domèstica, els comportaments problemàtics com els enumerats anteriorment han de combinar-se amb un patró de violència física o intimidació o l’amenaça de violència física. Les manifestacions típiques d’això inclouen:

  • Danyar físicament a l’altra persona (colpejar, empènyer, colpejar amb un objecte);
  • Destrucció física de la propietat (és a dir, tirar coses a través de l’habitació o colpejar parets);
  • Amenaces de mal físic dirigit a l’altra persona;
  • Danyar-se a si mateix (colpejar-se mentre està enutjat); i
  • Amenaces si es fes mal (amenaça de suïcidi si ho deixa l’altra persona).

Existeix una interacció que es reforça mútuament entre els elements físics i no físics de la violència domèstica. Quan un company t’ha danyat o intimidat físicament, és menys probable que t’oposis als seus esforços per avergonyir o controlar el teu comportament.

Quan la seva autoestima ha estat erosionada pels insults i el tracte de menyspreu d’una parella, és més probable que sofreixi intimidació física i violència. És difícil subestimar que efectiva és aquesta mescla tòxica per a establir i mantenir una jerarquia abusiva entre les parelles íntimes.

També és cert que els perpetradors de violència domèstica sovint ignoren el fet que són perpetradors. Si és víctima de violència domèstica a Espanya, pot obtenir una ordre judicial que eviti que el seu cònjuge o una altra part s’acostin a vostè o que tinguin contacte amb vostè o els nens. Aquest és sovint el primer i necessari pas per a divorciar-se d’un abusador.

Violencia de género

En el despatx d’Advocats Castelló a Barcelona, els nostres advocats amb experiència en delictes de violència de gènere i violència domèstica poden ajudar amb aquest procés i poden proporcionar orientació contínua durant tot el procediment penal, ja sigui com a defensa o com a acusació particular.

Links d’Interès

El delicte de lesions lleus o maltractament d’obra de l’article 153.1 Codi Penal https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444&p=20190302&tn=1#*a153

El delicte d’amenaces lleus de l’article 171.4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444&p=20190302&tn=1#*a171

El delicte de coaccions lleus de l’article 172.2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444&p=20190302&tn=1#*a172

El delicte de violència domèstica Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2004-21760

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2003-15411

Defensa penal

Els professionals i altres persones que integren o col·laboren amb el despatx Joan Castelló Advocats Penalistes consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i ha de rebre.

Com us podem ajudar?