Àrees

Una experiència de 40 anys en Dret Penal

La dilatada experiència en l’exercici de l’especialitat del Dret Penal i la filosofia professional dels integrants del despatx d’oferir un servei integral als seus clients a la nostra matèria, ens ha ofert la oportunitat d’intervenir professionalment.

Des de la defensa o exercitant l’acusació, en assumptes judicials penals de tot tipus, amb independència de la seva complexitat i la seva naturalesa penal.

La nostra activitat professional comprèn delictes com:

DELICTES CONTRA LES PERSONES

– Homicidi i assassinat
– Avortament
– Lesions
– Omissió del deure de socors
– Tortures i altres delictes contra la integritat moral
Assetjament laboral

Contra la llibertat i indemnitat sexuals:
– Agressions i abusos sexuals
Assetjament sexual
– Exhibicionisme i provocació sexual
– Prostitució
– Corrupció de menors
– Pornografía infantil

Contra les relacions familiars:
Violència de gènere
– Trencament de deures de custodia
– Sostracció de menors
– Abandonament de familia
– Impagament de pensions
– Matrimonis il.legals

Contra la llibertat, l´honor i la intimitat:
– Detencions il·legals i segrests
– Amenaces
– Coaccions
Violació del domicili
– Descobriment i rebel.lació de secrets
Injúries i calúmnies

DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ

– Rebel·lió
– Delictes contra la corona
– Delictes contra les institucions de l’Estat
– Usurpació d’atribucions
– Delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats publiques
– Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals
– Ultratges a Espanya o a les seves Comunitats Autònomes
– Sedició

DRET PENAL ECONÒMIC

Contra el patrimoni:
– Robatoris i furts
– Estafa
– Apropiació indeguda
– Aixecament de bens en perjudici d’acreedors
– Insolvències punibles
Extorsió
– Usurpació
– Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
– Danys

Contra la propietat industrial i Intel·lectual
– Delictes relatius al mercat i als consumidors
– Delictes de corrupció en els negocis
– Delictes societaris
– Receptació i blanqueig de capitals
– Contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social:
– Contra els drets dels treballadors
– Contra els drets dels ciutadans estrangers
– Falsificació de moneda i efectes timbrats
– Falsedats documentals

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

– Omissió dels deures d’impedir delictes o de promoure’n la persecució
– Encobriment
– Realització arbitrària del propi dret
– Acusació i denúncia falses
– Simulació de delictes
Fals testimoni
– Obstrucció a la justícia i la deslleialtat professional
– Trencament de condemna

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

– Prevaricació
– Suborn
– Tràfic d´influències
– Malversació
Fraus i exaccions il·legals
– Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i dels abusos en l’exercici de la seua funció
– Usurpació de funcions públiques i de l’intrusisme
– Desobediència i denegació d’auxili
– Infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA

– Contra la salut pública
– Contra la seguretat vial
– Atemptat, resistència i desobediència a l’autoritat
– Desordres públics
– Tinença, tràfic i dipòsit d’armes, municions o explosius
– Organitzacions i grups criminals
– Organització o grup terrorista
– Terrorisme

CONTRABAN

(Llei Orgànica 12/95, de 12 de desembre, de Represió del Contraban)

DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L’URBANISME

DRET PENAL DE MENORS

Últims articles en Dret Penal

Acoso laboral

Assetjament laboral

Com a empleat/da, ha de poder fer el seu treball i deures en un entorn de treball saludable. No obstant això, moltes persones pateixen d’entorns laborals hostils i que poden afectar greument la seva capacitat per a fer les seves tasques.. Continuar llegint.

Delictes contra el medi ambient

El delicte ambiental cobreix la gamma d’activitats que violen la legislació ambiental i causen danys o riscos significatius per al medi ambient, la salut humana o tots dos. Continuar llegint.

Violencia de género

Violència de gènere

El delicte de violència de gènere es configura com qualsevol acte de violència física i/o psíquica comès per un home contra una dona, que sigui o hagi estat el seu cònjuge o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència, Continuar llegint.

Al despatx Joan Castelló Abogados Penalistas tenim la màxima confidència i comunicació amb els nostres clients

Com us podem ajudar?