Tipus de Frau

¿Què es un frau?

… I quins tipus de frau existeixen? Segurament ha sentit l’expressió “això és un frau”. I la idea que tingui de la mateixa no estigui molt lluny del que és en realitat. En el Diccionari de la Llengua Espanyola es defineix el frau com la “acció contrària a la veritat i a la rectitud, que perjudica la persona contra qui es comet”. Pot dir-se que amb aquesta definició de la parla comuna s’estableix una generalitat de comportaments socials no esperats ni desitjats que, en la mesura que són contraris a la veritat i a la rectitud, són capaces de causar decepció o perjudici a qui va dirigit.

Tipos de fraude

No obstant això, la utilització de la paraula frau és poc utilitzada en el nostre Codi Penal -per exemple, en els delictes comesos en frau creditors o en l’estafa comesa per frau processal- perquè s’empra amb major freqüència el terme defraudació o delictes de defraudació per a englobar un conjunt de delictes com l’estafa, l’apropiació indeguda, l’administració deslleial i la defraudació de fluid elèctric i anàlogues, el denominador comú del qual és protegir el dret de propietat.

Existeixen diferents tipus de frau?

Evidentment sí que existeixen diversos tipus de frau, en funció de la manera del modus operandi i de la finalitat perseguida configurarà un delicte o un altre. Parlant de tipus de frau, l’engany per a obtenir alguna cosa constituirà el delicte estafa; l’apropiació de la cosa per a un mateix o per a tercer d’una cosa que s’ha rebut o confiat amb l’obligació de retornar-la constituirà un de delicte d’apropiació indeguda; o quan tenint facultats per a administrar un patrimoni aliè s’excedeixi en l’exercici d’aquestes, causant un perjudici al patrimoni administrat es comet un delicte d’administració deslleial; o es comet un delicte de defraudació a la Hisenda Pública quan eludim el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o ingressar a compte.

Defensa penal

Els professionals i altres persones que integren o col·laboren amb el despatx Joan Castelló Advocats Penalistes consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i ha de rebre.

Existeixen diferència entre frau o criminal i frau civil?

La paraula frau sempre té connotacions criminals, fins i tot quan es refereixi a frau electoral, el qual també seria un delicte electoral. El frau civil és una exageració expressiva, que vindria a ser referida a situacions d’engany o de vicis ocults en la cosa comprada o altres negocis jurídics que tenen la seva reclamació de perjudicis o de nul·litat del contracte per la via civil.

I si m’acusen de frau o defraudació?

Les conseqüències poden ser greus en funció de la quantia del perjudici perquè les penes privatives de llibertat o presó són altes a partir dels 250.000.- euros i de determinades circumstàncies concurrents previstes en el Codi Penal que també poden agreujar la pena.

Fraude

Què passa si sóc víctima d’un d’aquests tipus de frau?

Ha de denunciar el delicte acudint a la policia o a un advocat per a la interposició d’una querella criminal. En tots dos casos, rebrà la notícia de la comissió del delicte el Jutge d’Instrucció, qui ha de practicar les diligències necessàries per a l’esbrinament de la naturalesa dels fets denunciats respecte del frau i els seus presumptes autors.

En el despatx d’Advocats Castelló, els nostres advocats amb experiència en delictes de frau poden ajudar-lo amb el procés a més de proporcionar orientació contínua durant tot el procediment penal, ja sigui com a defensa o com a acusació particular.

Com podem ajudar?