delito de extorsión

Què és el delicte d’extorsió?

És molt probable que hagi vist representat al cinema, la televisió o en qualsevol altre mitjà diverses situacions en què una persona o, fins i tot, empreses són objecte del delicte d’extorsió. No obstant això, el concepte de delicte d’extorsió en el nostre Codi Penal Espanyol únicament ve referit al que estableix el seu article 243:

“El que, amb ànim de lucre, obligués a un altre, amb violència o intimidació, a realitzar o ometre un acte o negoci jurídic en perjudici del seu patrimoni o el d’un tercer, serà castigat amb la pena de presó d’un a cinc anys, sense perjudici de les quals poguessin imposar-se pels actes de violència física realitzats”

Codi Penal, art. 243

El delicte d’extorsió, com pot veure’s, es tracta d’un delicte de caràcter patrimonial, en el qual ha de concórrer en el subjecte actiu un ànim de lucre, propi o de tercer, per a obtenir mitjançant violència o intimidació una determinada conducta, omissió o en actiu, en un acte o negoci jurídic, que perjudiqui el seu patrimoni o el de tercer, ja sigui perquè l’administra o per qualsevol altra raó

Com exemple, el cas més típic seria el d’una persona que es veu obligada, sota violència o intimidació, a signar la donació d’una finca de la seva propietat.

delicte d'extorsió
Signar documents sota coacció o amenaces pot considerar-se delicte d’extorsió

A més del referit delicte d’extorsió pròpiament dit, existeixen al Codi Penal altres comportaments previstos i sancionats com a delictes que atempten directament a la llibertat de les persones en la mesura que restringeixen el seu lliure albir o llibertat de moviments en veure’s sotmesos a pràctiques de xantatge, com ocorre en els delictes de detencions il·legals o segrestos, les amenaces condicionals o en el delicte de coaccions.

Extorsió: el factor de la por

Extorsió
L’extorsió pot dur-se a terme mitjançant xantatges per a infondre temor en la víctima

En el moment en què algú transmet una intimidació o s’esforça per fer xantatge, tindrà la finalitat d’infondre temor en la víctima en qüestió. La por pot basar-se en gairebé qualsevol cosa: la utilització de la força física, una possible desgràcia financera, el desprestigi social, l’extradició o a qualsevol altra cosa que pugui fer que la víctima actuï o lliuri els seus béns.

La indemnització a la víctima en cas de delicte d’extorsió

Més enllà de la multa aplicable, una persona condemnada per extorsió vindrà obligada pagar una indemnització a la víctima, i, per descomptat, el Tribunal acordarà la nul·litat del negoci jurídic efectuat amb violència física o intimidació per a restablir l’ordre jurídic pertorbat.

Necessita un advocat penalista a Barcelona? Contacti amb Joan Castelló Advocats Penalistes

Màxima confidència i comunicació amb els nostres clients